Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas i fysisk form i sessionssalen, kommunhuset i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordningen3. Månadens person eller organisation4. InformationsärendenA, Lägesrapport om coronavirusets smittspridning, säkerhetschef Christofer ThorénB, Om den politiska organisationen, kanslichef Olof Nilsson5. Delgivningar6. Beslutslogg7. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort8. Antagande av näringslivsstrategi för Båstads kommun 2022-20279. Förslag på revidering av kommunrevisionens reglemente10. Interpellation – Fastigheterna Hamnen 3 och Plommonet11. Interpellation – Lokalen Vången för sociala aktiviteter12. Väckt motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson13. Väckt motion – Vandringsleder Hovs Hallar14. Väckt motion – Generation Pep15. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Västra Karup16. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Joakim Gräbner (SD)17. Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen – Vakant plats (SD)18. Väckt medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun19. Väckt interpellation – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar