Ängelholm-Helsingborgs flygplats räddas

Ängelholm-Helsingborgs flygplats räddas

Under måndagen hölls en pressträff där Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner meddelade att de avser att bilda ett nytt gemensamt bolag och genom det köper Ängelholm-Helsingborgs flygplats av nuvarande ägaren Peab. SAS och även Amapola i samarbete med BRA börjar flyga igen den 15 juni.
– Det är glädjande att vi nu hittat en lösning som innebär att vi tryggar driften och den fortsatta verksamheten för Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Tillsammans bildar vi sju kommuner ett gemensamt bolag som från och med den 1 september tar över driften och ägandet. På så sätt kan vi trygga flygplatsen som viktig infrastruktur för många som bor och verkar i Nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.– Flygplatsen är viktig för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne eftersom det i dagsläget inte finns konkurrenskraftiga alternativ för att ta sig mellan vår region och Stockholm. Utan flygplatsen skulle vår regions attraktivitet och konkurrenskraft minska. Därför har sju kommuner nu tagit ansvar för att rädda flygplatsen, så att vi säkrar att näringslivet och invånarna har en förbindelse på en timme till Stockholm, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ordförande i Familjen Helsingborg.– Som kommunstyrelsens ordförande i Bjuv ser jag vikten av att infrastrukturen fungerar i regionen och vikten av att kommuner i Familjen Helsingborg visar styrka i ett svårt beslut, som kommer göra skillnad för vår region, säger Mikael Henrysson (SD), kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.– Det är mycket bra att vi tillsammans kan säkra att vi får ha vår flygplats kvar. Flygplatsen är viktig för Båstads kommuns invånare, företag och besökare. Jag är mycket nöjd med att vi i Båstads kommun kan erbjuda en lösning där vårt lokala näringsliv finns med och tar ett gemensamt ansvar tillsammans med oss, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelses ordförande i Båstad kommun.– Perstorp är glada att var en del i det upplägg som räddar Ängelholm/Helsingborg flygplats, det är väldigt viktigt för regionen att ha flygplatsen kvar, inte minst för att möjliggöra för regionens näringsliv att fortsätta utvecklas. Vi har nu kommit fram till en lösning på längre sikt vilket är väldigt glädjande. Även om Perstorps del i affären är liten så är det viktigt för oss att vara med då det möjliggör även för vårt näringsliv i vår kommun att fortsätta existera och utvecklas, säger Torgny Lindau (PF), kommunalråd i Perstorps kommun.– Att köpa och driva en flygplats tillhör inte direkt kärnverksamheten för en kommun. Vi är trots det glada för att vi kommit så här långt. Vi anser att det är av stor vikt att vi inom regionen, dvs Familjen Helsingborg, har tillgång till en flygplats. Det gynnar utvecklingen inom näringslivet för alla våra kommuner och därmed också våra kommuninvånare. För just Klippans kommun finns det många synkroniseringseffekter med Ljungbyheds flygplats både inom flygskoleverksamheterna men också med vår gymnasieutbildning på Flygteknikcentrum, säger Hans-Bertil Sinclair (M) kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun.– Flygplatsen är viktig för hela regionen. Inte minst för Höganäs som har en mycket stor del av sina invånare som pendlar. Men den är också viktig ur den aspekten att våra invånare jobbar till allra största delen i Helsingborg och utanför Höganäs och därför det går det inte att bara titta på företagen i Höganäs. I slutändan skulle en nedlagd flygplats sannolikt betyda mindre skatteintäkter och därmed mindre pengar till vård, skola och omsorg, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs.
De sju kommunerna ska bilda ett eget bolag där kommunernas ägarandelar varierar. Helsingborg kommer att äga 40 procent av flygplatsen medan Ängelholm kommer äga 30 procent. Övriga fem kommuner delar på resterande andelar.
Kommunerna kommer att överta flygplatsverksamheten från den 1 september 2020.

Inlägget Ängelholm-Helsingborgs flygplats räddas dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar