Program 2022/23

Programmet startar i oktober och vänder sig till dig som arbetar som ledare eller chef i Familjen Helsingborg.

Program

Programworkshop 1 och kickoff: 14 oktober 2022

Vi går igenom programmets struktur och innehåll. Vi går igenom målbild, spelregler, mentorns roll, adeptens roll samt förslag på övningar.

Vad är ett förhållningssätt – och vad kännetecknar det coachande förhållningssättet? Spelregler i det coachande förhållningssättet, verktyg såsom aktivt lyssnande, öppna och kraftfulla frågor.

Programworkshop 2: 10 februari 2023

Under den första delen av workshopen får ni samtala kring era erfarenheter utav programmet, hur har era samtal fungerat? Därefter lyssnar vi på ett aktuellt och intressant föredrag.

Programworkshop 3: 5 maj 2023

Vi lyssnar på ett aktuellt och intressant föredrag. Träffen bygger därefter på mentorernas och adepternas erfarenheter, ni utbyter era tankar och samtalar kring det aktuella ämnet.

Programworkshop 4 och kickout: 6 oktober 2023

På denna workshop utvärderar vi programmet och reflektera över året som gått och blickar framåt.

Kontaktuppgifter

Till mentorssamordnaren och projektledare hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?