Samarbetsområden

Våra samarbetsområden rör viktiga frågor. På så vis får vi ut mer av våra gemensamma resurser.

Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före delarna. En viktig länk för ett effektivt samarbete är våra ca 40 olika kunskapsnätverk, där det finns en representant för respektive kommun i de olika nätverken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?