Kommundirektörsgrupp

Kommundirektörerna inom Familjen Helsingborg är beredningsgrupp inför styrelsens sammanträden. Kommundirektörsgruppen sammanträder cirka tio gånger per år och tar då hand om styrelsens beslut samt bereder nya ärenden.

Sammanträdesdatum 2022

14 januari 09.00-12.00
11 februari 09.00-12.00
15 mars 09.00-12.00
22 april 09.00-12.00
13 maj 09.00-12.00
17 juni 09.00-12.00
25-26 augusti 17.00-14.00
30 september 09.00-12.00
11 november 09.00-12.00
2 december 09.00-12.00

Kommundirektörsgruppen

Bjuv, Christer Pålsson christer.palsson@bjuv.se
Båstad, Charlotte Rosenlund Sjövall charlotte.rosenlund.sjovall@bastad.se
Helsingborg, Palle Lundberg palle.lundberg@helsingborg.se
Höganäs, Herman Crespin herman.crespin@hoganas.se
Klippan, Tomas Rikse tomas.rikse@klippan.se
Landskrona, Carina Leffler carina.leffler@landskrona.se
Perstorp, Ulf Bengtsson ulf.bengtsson@perstorp.se
Svalöv, Stefan Larsson stefan.larsson@svalov.se
Åstorp, Jonas Jönsson jonas.jonsson@astorp.se
Ängelholm, Kristina Magnusson kristina.magnusson@engelholm.se
Örkelljunga, Stefan Christensson stefan.christensson@orkelljunga.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?