Mailsignatur

Vilken färg är du? Välj själv din färg i e-postsignaturen. Ditt namn, logotypen och texten ska ha samma färg.

  • Mailsignaturen skrivs med Arial i storlek 11 och 9.
  • För att skapa det vertikala strecket kan man förslagsvis lägga logo­ typen och den större texten i en tabell med två kolumner och addera en kant­ linje med tjockleken 3 mellan kolum­ nerna.
  • Gör logotypen 4,5 cm bred och kolumnen som den ligger i 5 cm bred, så att där bli lagom mycket avstånd mellan logotypen och det vertikala strecket. Lägg sedan även till avståndet 0,4 cm mellan strecket och texten till höger om det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?