Omsorg och rådgivning

Inom Familjen Helsingborg finns ett flertal samarbeten, både nya och sedan länge etablerade, som syftar till att på olika sätt stödja regionens invånare.

Det finns bland annat ett samarbete mellan kommunernas olika arbetsmarknadsenheter, en gemensam socialjour, ett gemensamt barnahus och Europa Direkt som ger dig svar på frågor om EU.

Fick du hjälp av informationen på sidan?