Jobba i Danmark

Varje dag pendlar ett stort antal personer från Familjekommunerna för att arbeta i Danmark. Vill du jobba i Danmark men bo kvar i Sverige? Vi har råd, tips och regler som gäller för svenskdanska jobb.

Huvudregeln i det nordiska skatteavtalet säger att du ska betala skatt i landet du jobbar. Den som bor i en familjekommun och jobbar i till exempel Köpenhamn ska alltså betala skatt i Danmark. Det innebär också att du inte betalar skatt i båda länderna för en dansk inkomst. Däremot måste dina danska inkomster tas med i din svenska deklaration under övriga uppgifter. Du ska också deklarera i Danmark.

Pendlare

Som jobbpendlare mellan Sverige och Danmark blir du det som kallas begränsat skattskyldig i Danmark. Om du har haft 75 procent av din samlade inkomst i Danmark under ett år kan du välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Avdragen som du får göra som begränsat skattskyldig skiljer sig en del från de avdrag som tillåts i gränsgångarregeln.

Läs mer om vilka avdrag och skatteregler som gäller.

Undantag

Enligt vissa undantag så ska du som bor i Sverige och arbetar i Danmark betala skatt i Sverige. Detta gäller dig som:

  • Är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna.
  • Är ombordanställd, exempelvis flygande personal.
  • Deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?