Påarp

Påarp, som ligger sju kilometer öster om Helsingborg, är ett villasamhälle med stark byanda och ett rikt föreningsliv. Många parkområden ligger inkilade i bostadsbebyggelsen och ger samhället en grön karaktär.

Med Pågatågen tar du dig in till Helsingborgs Central på nio minuter och det är många som pendlar till arbete och studier.

Påarp har även ett rikt föreningsliv som engagerar många boende och ett centrum som ligger väl tillgängligt med god service, som exempelvis bageri, livsmedelshandel och affärer. Flera årligen återkommande evenemang och traditioner samlar och engagerar de boende.

Det finns goda möjligheter för aktiviteter och idrott. Det finns både idrottshall och idrottsplats. Långsträckta grönstråk mellan bostadskvarteren samt promenad- och cykelvägar möjliggör för vardagsmotion i skön miljö.