Hasslarp

Trots sin relativa litenhet är Hasslarp en levande ort med närhet till naturupplevelser och korta pendlingsavstånd till skola, studier och arbete.

Hasslarp grundades vid slutet av 1800-talet då ett sockerbruk anlades här. Sockerbruket lades ner under 1990-talet men de stora vattenfyllda dammarna vid utkanten av gamla sockerbruksområdet har bevarats och har idag ett mycket rikt fågelliv. Byns centrum ger orten identitet  och utgörs av karakteristiska och varierande gatuhus av intressant arkitektur. Gång-  och cykelavstånden är korta och Hasslarp är rikt på fritids- och rekreationsområden. Folkparken, idrottsföreningen och byföreningen ”Byabetan” står för Hasslarps utbud av kultur och nöjen.