Billeberga

Billeberga är ett trivsamt litet villasamhälle längs järnvägen som fyller dalgången på ömse sidor om Braån mitt i Lundaslätten. Även om Billeberga är en pendlarort finns moderna industrier i anslutning till orten, längs väg 17. Härifrån är det nära till de stora städerna och Öresundskusten.

Samhället ligger inbäddat i öppna landskap och på jordbruksmarken som ligger runtomkring orten har det länge bedrivits storskaligt lantbruk. Tidigare har Billeberga även varit ett centrum för handelsträdgårdar. Idag finns två av dessa kvar. Här finns en förskola, en grundskola med fritidshem och ett bibliotek.